Wieża widokowa w Gniewinie

Inwestor – Urząd Gminy w Gniewinie
Faza – PW
Realizacja – 2006

powierzchnia tarasu widokowego: 246,5 m²
powierzchnia platformy widokowej:59,0m²
Poziom tarasu widokowego: 32,64 m.n.p.t.
Wysokoś wieży: 41,38 m.n.p.t.
Teren przeznaczony pod wieżę to ok. 4 ha. Na terenie zaprojektowano szereg funkcji o charakterze turystyczno wypoczynkowym. Całość w układzie urbanistycznym zaprojektowano w formie oka. Centralny punkt układu, jednocześnie główny element kompleksu, to wieża widokowa stanowiąca „źrenicę” założenia, z której obserwować można cały okoliczny teren wraz z jeziorem Żarnowieckim i morzem. Wokół zaprojektowano kopiec nawiązujący w kształcie do tęczówki. Wokół terenu po stronie północnej zaprojektowano pergolę, która symbolicznie zaznacza ślad rzęs. Wieża postawiona jest na kopcu, w którym zlokalizowano punkt informacji turystycznej oraz salę historii miejsca i okolic.

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444