Sala Sportowa 100-lecia Miasta Sopotu przy Szkole Podstawowej nr 7
Inwestor – Urząd Miasta – Sopot
Faza – PW
Realizacja – 2002r
powierzchnia zabudowy: 3168 m²
powierzchnia użytkowa: 4184m²
kubatura: 28921m³
ilość miejsc: 1500-2000
Budynek Sali sportowej zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 7, z którą połączony jest poprzez łącznik w miejscu wcześniejszego. Oprócz połączenia ze szkoła budynek posiada główne wejście od ul. Goyki, wejście od zaplecza do zespołu salki gimnastyki korekcyjnej, wyjście ewakuacyjne oraz wyjście z łącznika na taras zlokalizowany pomiędzy budynkiem szkoły a salą.
Sala funkcjonuje w zakresie obsługi imprez sportowych, prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych oraz sportowych dla młodzieży i dorosłych, a także użytkowania przez uczniów S.P. Nr 7.

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444