Restauracja Gniewino

Inwestor – Urząd Gminy Gniewino
Faza – PW
Realizacja – 2006
powierzchnia użytkowa: 129,3 m²
powierzchnia zabudowy: 333,46 m²
kubatura: 765 m³

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444