molo Sopot
molo Sopot
molo Sopot

Inwestor – Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Opis –
arch. Małgorzata Kruszko-Szotyńska
arch. Szczepan Szotyński
arch. Leszek Zaleski
arch. Robert Mielniczek
2006r.
Powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego: 223.44m²
powierzchnia całkowita obiektu kubaturowego (bez tarasu): 305.62m²
powierzchnia użytkowa obiektu kubatura obiektu:1173.15m³
powierzchnia akwenu: 2.16ha
Zaprojektowano przystań jachtową w kieszeni wykształconej przez południowy bok głowicy i wschodnią ścianę ostrogi. Na głowicy mola zaprojektowano budynek kubaturowy, w którym przewidziano restaurację, pomieszczenia bosmanatu, kasy dla obsługi Białej Floty oraz pomieszczenia zapleczowe obsługujące przystań.
W pomieszczeniach gastronomicznych jednorazowo może by obsłużonych 55 konsumentów, przewidziano również dodatkowych 20 miejsc na zewnątrz budynku oraz na tarasie zlokalizowanym na dachu. Bosmanat zlokalizowano na poziomie „1”, dostępny schodami zewnętrznymi. Składa się z pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i magazynu w poziomie „0”. Dodatkowo w budynku znajdują się sanitariaty zewnętrzne. Elewacje nawiązywać będą do obiektu istniejącego w tym miejscu w okresie międzywojennym.
Ponadto przewiduje sie remont głowicy: wymianę pokładu, lamp oświetleniowych, barierek, oraz wymianę ławek na drewniane nawiązujące do budowanych przed 1939 r.
Wszystkie przejścia dostosowane są do szerokości wózków inwalidzkich. Dostęp do głowicy i na taras widokowy z płyty mola poprzez platformę, natomiast dostęp na przystań poprzez rampę zlokalizowaną przy szczycie głowicy.

 

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444