Kościół – konkurs
Faza Koncepcja
Realizacja – nie
Data 1984
Powierzchnia zabudowy: ok 600m²
Powierzchnia użytkowa: ok 1000²
kubatura: ok 6000m³
Opis
Projekt przyjęty przez Komisję Diecezjalną został przez Wydział Architektury UM odesłany do Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Tam został odrzucony jako projekt nierzeczywisty (jak stwierdził recenzent).

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444