Sala sportowa Elbląg
Faza – koncepcja
Inwestor – Urząd Miejski w Elblągu
Powierzchnia terenu 6464m²
Powierzchnia zabudowy: 3600m²
powierzchnia użytkowa: 3892m²
kubatura: 30311m³
ilość miejsc: ok. 600 osób
Celem konkursu było zaprojektowanie hali sportowej nad płytą istniejącego lodowiska, z uwzględnieniem dodatkowych funkcji. Do głównej bryły jaką stanowiła hala sportowa dołączono część niższą mieszczącą funkcje towarzyszące i zaadoptowany budynek socjalny, połączony z halą za pomocą łącznika

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444