Dom jednorodzinny Puzdrowo
Faza PW
Realizacja 1996
Data
Powierzchnia zabudowy: 567,939m²
Powierzchnia użytkowa: 687,925m²
kubatura: 2355,94m³
Opis
Budynek mieszkalny zrealizowany w latach sześćdziesiatych, przebudowany i rozbudowany. W części nowoprojektowanej przewidziano rozbudowę budynku mieszkalnego, gdzie zlokalizowano kuchnię, salon i dwa pokoje mieszkalne z łazienką, a także budowę lekkiego zespołu ogrodowo – wypoczynkowego.

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444