budynek wielorodzinny
budynek wielorodzinny

Budynek wielorodzinny Gdansk

Data – 1984 – 1996r
Opis – Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gdańsk ul. Bystrzycka
f-ma Przedsiębiorstwo Budowlane DICKMAN sp.z o.o.
81-879 Sopot, Al.. Niepodległości 606/610
powierzchnia działki: 1375m²
powierzchnia zabudowy: 410,86m²
Na teren posesji prowadzi zaprojektowany wjazd z ulicy Bystrzyckiej, zabezpieczony ścianką oporową. Elewacja zachodnia budynku zlokalizowana jest w pierzei ul. Bystrzyckiej. Okładzinę cokołu stanowią płyty kamienne z piaskowca łamanego, natomiast w kondygnacjach pięter ściany elewacji są tynkowane. Budynek zaprojektowano jako mieszkalny z 12 lokalami mieszkalnymi z garażem zlokalizowanym w podziemiu.

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444