Budynek handlowo usługowy Sopot ul. Haffnera
Inwestor – Rezydent S.A
Data – 1984 – 1996r
Powierzchnia zabudowy ok 1500 m²
Powierzchnia użytkowa: ok 6500 m²

ul. Zamenhofa 27
Gdańsk

555-555-555
444-444-444